V České republice dříve chyběla celostátní soutěž a přehlídka medů, běžná v mnohých jiných státech. Patříme mezi státy s největším počtem včelařů na obyvatele, ale fundované nabízení a prezentování medu přímo od včelařů není na požadované výši. Z tohoto důvodu jsme v roce 2015 při vzpomínkových oslavách 150 let od vynálezu medometu zkusili zrealizovat i medovou soutěž, která měla velmi pozitivní ohlas. Následovaly pak další dva úspěšné ročníky soutěže.

Úspěch a ohlas v minulých ročnících mezi odbornou a laickou veřejností nás zavazuje tuto akci zopakovat i v letošním roce.


MED ROKU 2019 - V. ROČNÍK - BRNO - 12. - 13. 10. 2019

Soutěž při akci "Národní výstava medu v Brně s konferencí"

Letos, stejně jako každý předešlý ročník, soutěž tradičně doprovází v sobotu odborná včelařská konference a v neděli program a přednášky pro veřejnost.

Soutěž - oproti minulým ročníkům se více zaměříme na spotřebitele. To je dáno již tím, že koncept soutěže měníme na výstavu. Návštěvníci budou mít možnost nejenom medy ochutnat, ale i získat kontakty na účastníky soutěže a v neposlední řadě i zakoupit kvalitní med přímo na místě. Při výběru medů jim pomohou i řízené degustace, při kterých se dozvědí, na co se při ochutnávání medů zaměřit. Cílem výstavy je ukázat veřejnosti, jak různorodé jsou u nás medy a dát tak možnost poznat ty nejkvalitnější medy, které se v daném roce včelařům podařilo vyprodukovat.

Medy, které návštěvníkům předložíme, projdou předem podrobným a přísným hodnocením. Důležité bude senzorické posouzení ze strany degustační komise. Zde by se měl příznivě projevit fakt, že její členové prošli nejenom zkouškami senzorických smyslů, ale i dalším školením týkajícím se přímo problematiky medu. Věříme, že to povede k objektivnějším výsledkům, jež pomohou lépe odlišit kvalitu jednotlivých soutěžních vzorků.

Každý vzorek dále projde kontrolou v certifikované laboratoři, kde se uskuteční jeho fyzikálně-chemický rozbor. Takto získané hodnoty umožní detailnější pohled na kvalitu soutěžních medů.

Oproti minulým ročníkům budeme hodnotit úroveň značení z pohledu platných legislativních předpisů, které směřují k tomu, aby spotřebitel získal z údajů na obalu co nejlepší informaci o samotném výrobku. Nezapomeneme ani na to, že hezký obal prodává, budeme posuzovat i vzhled předložených vzorků.

Takto koncipovaná soutěž si samozřejmě vyžádá pečlivější přístup nejenom ze strany pořadatelů, ale i soutěžících, proto doporučujeme pozorně prostudovat podmínky soutěže.

Ministerstvo Zemědělství ČR

Projekt je realizován s podporou finančních prostředků pro nestátní neziskové organizace z kapitoly Ministerstva Zemědělství.

X