V České republice dříve chyběla celostátní soutěž a přehlídka medů, běžná v mnohých jiných státech. Patříme mezi státy s největším počtem včelařů na obyvatele, ale fundované nabízení a prezentování medu přímo od včelařů není na požadované výši. Z tohoto důvodu jsme v roce 2015 při vzpomínkových oslavách 150 let od vynálezu medometu zkusili zrealizovat i medovou soutěž, která měla velmi pozitivní ohlas. Následovaly pak další dva úspěšné ročníky soutěže.

Úspěch a ohlas v minulých ročnících mezi odbornou a laickou veřejností nás zavazuje tuto akci zopakovat i v letošním roce.


MED ROKU 2019 - V. ROČNÍK - BRNO - 11. - 13. 10. 2019

Soutěž při akci "Národní výstava medu v Brně s konferencí"

Letos, stejně jako každý předešlý ročník, soutěž tradičně doprovází v sobotu odborná včelařská konference a v neděli program a přednášky pro veřejnost.

Soutěž - oproti minulým ročníkům se více zaměříme na spotřebitele. To je dáno již tím, že koncept soutěže měníme na výstavu. Návštěvníci budou mít možnost nejenom medy ochutnat, ale i získat kontakty na účastníky soutěže a v neposlední řadě i zakoupit kvalitní med přímo na místě. Při výběru medů jim pomohou i řízené degustace, při kterých se dozvědí, na co se při ochutnávání medů zaměřit.

Cílem výstavy je ukázat veřejnosti, jak různorodé jsou u nás medy a dát tak možnost poznat ty nejkvalitnější medy, které se v daném roce včelařům podařilo vyprodukovat. Medy, které návštěvníkům předložíme, projdou předem velice podrobným a přísným hodnocením. Velice důležité bude senzorické posouzení, které zajistí degustační komise. Věříme, že se zde příznivé projeví fakt, že její členové prošli nejenom zkouškami senzorických smyslů, ale i dalším školením, které se týkalo přímo problematiky medu. Zcela jistě to povede k tomu, že získané výsledky budou objektivnější a pomohou tak lépe odlišit kvalitu jednotlivých soutěžních vzorků.

Každý vzorek dále projde i kontrolou v certifikované laboratoři, kde se uskuteční jeho fyzikálně-chemický rozbor. Takto získané hodnoty nám umožní detailnější pohled na kvalitu soutěžních medů. Oproti minulým ročníkům budeme dále hodnotit úroveň značení z pohledu platných legislativních předpisů, které směřují k tomu, aby spotřebitel získal z údajů na obalu co nejlepší informaci o samotném výrobku. Nezapomeneme ani na to, že hezký obal prodává, a tak budeme posuzovat i vzhled předložených vzorků.

Takto koncipovaná soutěž si samozřejmě vyžádá pečlivější přístup nejenom ze strany pořadatelů, ale i soutěžících, proto doporučujeme pozorně prostudovat podmínky soutěže.

Ministerstvo Zemědělství ČR

Projekt je realizován s podporou finančních prostředků pro nestátní neziskové organizace z kapitoly Ministerstva Zemědělství.

X